Steunmaatregelen-Corona-Overheid-Willemsen
NOW Maatregel Corona

NOW Maatregel als reactie op het Coronavirus

De overheid voert verschillende maatregelen door om de negatieve economische gevolgen van de steeds groter wordende Coronaviruscrisis beperkt te houden. Vooral voor het MKB zijn verzachtende maatregelen bedacht. 

Door de snelheid waarmee deze regelingen zijn en worden ingevoerd, is het voor iedereen zoeken: Welke maatregel is nu van toepassing op mijn bedrijf? Wat houdt welke regeling in? Waar moet ik aankloppen om hier aanspraak op te maken? 
En een legio andere vragen steken de kop op bij veel ondernemers. 

Stel uw vraag aan Willemsen Belastingadviseurs en Administratie

Wat houdt de NOW Maatregel in?

De NOW maatregel (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) is één van de belangrijkste steunmaatregelen die zijn getroffen omtrent het Coronavirus. In elk geval de maatregel die de meeste steun biedt aan het MKB.

Hoewel de definitie, de inhoud en de uitwerking de komende periode nog wel bijgeschaafd zal worden, is de kern duidelijk:

Werkgevers kunnen van de overheid financiële steun verwachten met betrekking tot de loonkosten. Tot een maximum van 90% van de loonsom kan (tijdelijk) worden gefinancierd door de noodhulp vanuit onze overheid. Dit voor een periode van 3 maanden.

Deze noodfinanciering is uiteraard een voorschot, dat op een later termijn zal moeten worden terugbetaald. Om het proces te versnellen, kan elke werkgever zich beroepen op deze maatregel. Later zal worden gecontroleerd welke aanvragen legitiem zijn.

Op het moment is het nog niet mogelijk om u voor deze maatregel aan te melden. Dit proces wordt momenteel in gang gezet. Wel is het duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 zal worden meegenomen in dit beleid.
Neem contact op met Willemsen Belastingadviseurs en Administratie voor de laatste updates van deze regeling en vervolgstappen. 

Hoe Willemsen Belastingadviseurs en Administratie u adviseert bij het coronavirus en de NOW maatregel

Helaas is er in een ad hoc situatie zoals deze; het verplicht thuis blijven, terugvallende opdrachten en onzekerheid, nooit 100% zekerheid. Wél zijn de maatregelen beter te overzien door vakmensen die affiniteit, kennis en ervaring hebben met de belastingmolen.
Bij Willemsen zijn wij al jaren bekend met de reguliere belastingregels, -uitzonderingen en -voordelen vandaar dat wij een duidelijker beeld hebben van de werking van de huidige noodmaatregelen. 

Nu al hebben wij van enkele van onze klanten begrepen dat een telefoontje aan de gemeente en dergelijken geen uitkomst biedt. Niet alleen lopen deze telefoonlijnen over, ook weten ze bij de gemeenten niet goed welke informatie zij wél en niet kunnen verstrekken. Wij kunnen helderheid verkrijgen doordat wij u als klant (leren) kennen en weten welke vragen we moeten stellen aan de specifieke gemeenteambtenaar. Op deze manier kunnen wij de Coronavirusmaatregelen voor uw persoonlijke situatie zo helder mogelijk krijgen. 

Vervolgens kunnen wij u adviseren met welke stappen u nú kunt ondernemen om gebruik te maken van het regelingenpakket dat de overheid heeft opgesteld.

Neem nu contact op voor advies

Steun en advies omtrent andere steunmaatregelen voor het Coronavirus

Naast de genoemde NOW maatregel bestaat het pakket van steunmaatregelen van de overheid uit meerdere regelingen die dienen om ondernemers het hoofd boven water te houden. In deze gezondheidscrisis die onze economie sterk beïnvloedt, worden alle zeilen bij gezet. Denk hierbij aan:

  • (Tijdelijk) uitstel van belastingen zoals: loon-, omzet-, en vennootschapsbelastingen.
  • WAB verlenging: werkgevers hebben tot 1 juli 2020 om te voldoen aan de WW-premiedifferentiatie
  • Versoepeling van de regeling omtrent inkomensondersteuning voor ZZP’ers
  • Rente korting op leningen voor startende ondernemers (in de sectoren: horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening)

De maatregelen van Willemsen Belastingadviseurs en Administratie voor veilige administratie

Naast de maatregelen die op overheidsniveau worden doorgevoerd, ondernemen wij bij Willemsen Belastingadviseurs en Administratie ook maatregelen. Niet alleen moet de economie zo gezond mogelijk blijven, maar juist de volksgezondheid heeft in deze crisis prioriteit nummer 1. Hier kunnen wij vanuit ons kantoor aan bijdragen. Wij bieden namelijk de mogelijkheid om uw administratie digitaal te doen. Zo beperkt u het noodzakelijke contact én versimpelt u uw administratie. Lees meer over de mogelijkheden op onze digitale administratiepagina. 

Willemsen Belastingdienstadviseurs en Administratie logo
Willemsen Belastingdienstadviseurs en Administratie
Laat uw reactie achter

Alle rechten voorbehouden - Willemsen Belastingdienstadviseurs en Administratie 2021

Site-Index | Sitemap | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Designpro.nl | Z-IM.nl

Ik heb advies nodig

Heeft u advies nodig? Of wilt u meer informatie?

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?